تقویم و تغییرات دوره های آموزشی موسسه طرح نوین

۰۱ تیر ۱۳۹۷

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، کلیه تغییرات دوره های آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد عدل ( طرح نوین اندیشه ) در این قسمت اعلام خواهد شد.

 

مورخ توضیحات
اطلاعیه به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول و دوم سردفتری میرساند از این پس کلاس حقوق مدنی دکتر ضرابی روزهای پنجشنبه از ساعت 8.30 الی 12.30 برگزار
2 تیر97 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول و دوم سردفتری می رساند کلاس حقوق جزا دکتر رستمی روز شنبه مورخ 2 تیر 1397 از ساعت 10 الی 20 برگزار می گردد.
1 تیر97 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول و دوم سردفتری می رساند کلاس حقوق تجارت دکتر بهشتیان روز جمعه مورخ 1 تیر 1397 از ساعت 12:30 الی 18:30 برگزار می گردد.
31 خرداد 97 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم سردفتری می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر ضرابی روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد 1397 از ساعت 8.30 الی 12 برگزار می گردد.

توجه : به اطلاع دانشپذیران دوره سوم سردفتری می رساند حسب توافق ایجاد شده، از این پس کلاس مدنی علاوه بر روزهای چهارشنبه در روز یکشنبه نیز از ساعت 16 لغایت 20 برگزار می گردد.

31 خرداد 97 به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول و دوم سردفتری می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر ضرابی روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد 1397 از ساعت 8.30 الی12.30 برگزار می گردد.
30 خرداد 97 به اطلاع دانشپذیران دوره اول وکالت می رساند کلاس درس آیین دادرسی کیفری روز چهارشنبه مورخ 30خرداد 1397 از ساعت 13 الی 20 برگزار خواهد شد

-

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره سوم سردفتری می رساند از این پس کلاس حقوق جزا روزهای چهارشنبه از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.