برگزاری کلاس حقوق مدنی (دوره دوم) روز جمعه مورخ ۲۵ مهراز ساعت ۱۰ صبح لغایت ۲۰

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت 99 می رساند فوق العاده کلاس حقوق مدنی روز جمعه مورخ 25 مهر  از ساعت 10 صبح لغایت 20 برگزار خواهد شد.