اسکودا خود را متعهد می‌داند اصلاح وضعیت ناعادلانه پذیرش در آزمون وکالت را پیگیری کند.

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

 

 رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اتحادیه در هیچ یک از مراحل تعیین ظرفیت آزمون وکالت، نقش ندارد و تنها آزمون سراسری وکالت را به نیابت از کانون ها برگزار می کند.

 مرتضی شهبازی نیا درباره اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وکالت، افزود: ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت برای هر کانون پیش از برگزاری آزمون، در یک کمیته ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب استان و رئیس کانون وکلا مشخص می شود بنابراین تعیین ظرفیت در اختیار کانون ها هم نیست.

 وجود وکلای سرپرست برای هدایت و آموزش کارآموزان جدید و آمادگی دادگاه ها و فضای مناسب برای حضور وکلا از جمله معضلاتی است که کانون ها برای همین تعداد پذیرش هم در مضیقه هستند و به همین دلیل است که کمیته های سه نفره با لحاظ شرایط و نیاز، ظرفیت را تعیین می کنند.

 به نظر می‌رسد افزایش دامنه شمول ایثارگری در قانون غیرمنصفانه است زیرا سهمیه از ایثارگران به فرزندان ایثارگران تسری پیدا کرده است و به نظرم فرزندان ایثارگران دلیلی ندارد که از چنین سهمیه ای برخوردار باشند.

این اجحاف از جانب قانونگذار پیش آمده است و کانون ها نمی توانند پاسخگوی اجحاف قانونگذار باشند و بیشتر از حد توان، کارآموز بپذیرند که نتیجه آن این می شود که کارآموزی جدی انجام نشود و در نهایت، حقوق مردم در معرض تضییع قرار گیرد.

 همه کانون ها این شرایط را درک می کنند و از این شرایط ناراحت هستند اما به هر روی، کانون نهادی است که باید از حکومت قانون دفاع کند و واقعا اینکه اکنون ظرفیت پذیرش افزایش یابد، خلاف قانون است زیرا در قانون، زمان تشکیل کمیته تعیین ظرفیت مشخص است.

 البته هر یک از کانون های وکلا مستقل هستند و ترکیب کمیته تعیین ظرفیت هر کانون، مجزاست؛ بنابراین نمی توان به عملکرد یک کانون استناد کرد و راجع به دیگر کانون ها قضاوت داشت.

اتحادیه تنها کاری که می توانست انجام دهد این بود که جلسه ای برای رایزنی با حضور روسای کانون ها تشکیل داد و در آن جلسه هم به تمکین قانون تاکید شد. 

اتحادیه اسکودا و کانون های وکلا خود رامتعهد می داند که برای آزمون وکالت سال آینده پیگیری های لازم را داشته باشند تا ظرفیت پذیرش از این وضعیت ناعادلانه در آید و امیدواریم که نمایندگان مجلس هم در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشند.