هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز سه‌شنبه خود به بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی پرداخت.این هیات اصلاح صورت گرفته در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیات تشخیص داد و آن را تایید کرد.