تست آیین دادرسی کیفری رایگان

یکی از مهمترین دغدغه های اصلی داوطلبان آزمون های حقوقی دسترسی به تست های مهم موضوعی و طبقه بندی شده جهت افزایش سرعت انتقال می باشد . از این رو سعی نمودیم در این مقاله هر چند مختصر به معرفی تست های مهم و معتبر آیین دادرسی کیفری بپردازیم . سوالی که مطرح است تست آیین دادرسی کیفری رایگان از کجا قابل تهیه است ؟ 

پاسخ به سوال فوق منفی است 

به عقیده نگارنده تست آیین دادرسی کیفری احمد غفوری به جهت روانی پاسخهای تشریحی ، دسته بندی منظم و ساختار یافته ، پرهیز از انعکاس نظریات شخصی ، کلید منطبق بر نظرات طراح و ... بسیار مورد توجه می باشد . ضمنا تست های تالیفی به تعداد قابل توجه در کتاب گردآوری شده است . ضمنا در چاپ جدید تمامی سوالات دکتری و کارشناسی ارشد بروز شده و سوالات آزمون وکالت تا سال 1399 در کتاب دسته بندی گردیده است . از ویژگی های کتاب حاضر می توان به بیان علت نادرستی گزینه های غلط می توان اشاره کرد .