رئیس سازمان ثبت: آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در آذر برگزار می‌شود

رئیس سازمان ثبت: آزمون سردفتری 1401 در آذر برگزار می‌شود

حسن بابایی در گفت‌وگوی ویژه خبری: آزمون سردفتری در آذرماه با رعایت قانون تسهیل برگزار خواهد شد.

اما بحث صلاحیت علمی و عملی برای سازمان اهمیت دارد و قطعا افراد صلاحیت دار انتخاب می شوند.

در شهرهایی که نیاز باشد، جذب خواهیم داشت.