دوره فشرده حضوری تدریس صفر تا صد متون فقه وکالت (تدریس کامل + حل تست)