روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد:

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد:

🔸پیرو سوالات کار آموزان محترم وکالت ورودی سال 1399 در خصوص نحوه کارآموزی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت که کارآموزی کارآموزان ورودی سال 1399 کانون وکلای دادگستری مرکز طبق روال سنوات قبل و پس از طی تشریفات مربوطه و وصول پاسخ استعلام های قانونی انجام خواهد شد.