ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت کانون مرکز

📌 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت کانون مرکز که قرار بود از امروز آغاز شود به 3 تا 10 مهر موکول شد