دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ (دانشگاه سراسری) منتشر شد

📥 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 1400 (دانشگاه سراسری)

منتشر شد

مهلت انتخاب رشته مجازشدگان از 10 شهریور شروع می‌شود