۲۲ و ۲۳ مهرماه؛ زمان جدید آزمون‌های مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

📌 22 و 23 مهرماه؛ زمان جدید آزمون‌های مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه