مهلت و شیوه اعتراض به کلید آزمون وکالت ۱۳۹۹

📌مهلت و شیوه اعتراض به کلید آزمون وکالت 1399

بر اساس آنچه از سوی سازمان سنجش اعلام شده، داوطلبان آزمون وکالت تا روز 7 مردادماه فرصت دارند هرگونه سوال و اعتراضی درباره پاسخنامه آزمون را به ایمیل اسکودا اعلام کنند