رییس کانون وکلای مرکز برای داوطلبان آزمون وکالت ۱۳۹۹ آرزوی موفقیت کرد

✴️ رییس کانون وکلای مرکز برای داوطلبان آزمون وکالت 1399 آرزوی موفقیت کرد