تمدید ثبت‌نام ترم تابستان پیام نور

✴️ تمدید ثبت‌نام ترم تابستان پیام نور

🔸ثبت نام ترم تابستان دانشگاه پیام نور  تا 27 تیر تمدید شد.

🔸امتحانات پایان ترم تابستانی از  26 مرداد تا 4 شهریور به صورت غیرمتمرکز و غیرحضوری برگزار می‌شود.