آغاز ثبت درخواست اولیه دوره تابستان دانشگاه آزاد

✴️ آغاز ثبت درخواست اولیه دوره تابستان دانشگاه آزاد 

🔸 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از امروز چهارشنبه با مراجعه به سامانه آموزشیار اقدام به ثبت درخواست اولیه برای انتخاب واحد دوره تابستان کنند. 

🔸دانشجویان می توانند پس از فعال شدن فرایند انتخاب واحد، از روز شنبه 26 تیر (مطابق جدول زمانبندی) دروس انتخابی در دوره تابستان را اخذ کنند.