دوره دوم آمادگی آزمون وکالت ۱۴۰۰

دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 1400 (دوره نیمه خصوصی)

ظرفیت فقط 20 نفر
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

شروع : نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400

------------------------------------------

شهریه دوره کامل کلاسها ( دروس + قوانین خاص ) با تخفیف ويژه + 5 جلسه روانشناسی موفقیت (هدیه)  آزمون :    9.800.000 تومان
 

کد

نام درس

روز

ساعت

کلاس

قوانین خاص

مجموع

نام استاد

شهریه

7

حقوق جزا

چهارشنبه

15-9

105

5

110

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

2.000.000

8

آیین دادرسی کیفری

چهارشنبه

15:30 - 19:30

65

5

70

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

1.300.000

9

حقوق تجارت

پنجشنبه

14-9

60

10

70

دکتر فرید کمیجانی

1.300.000

10

اصول فقه

پنجشنبه

19-15

70

--

70

دکتر محمدعلی معیر

1.300.000

 

11

حقوق مدنی

جمعه

13:30 - 9:30

140

10

150

دکتر پیمان عبدغیور

2.700.000

 

دوشنبه

20-16

12

آیین دادرسی مدنی

جمعه

19-14

60

10

70

دکتر مهدی شکری

1.300.000

 

9.900.000

 

 

ثبت نام آنلاین