کارت شرکت در آزمون كارداني به كارشناسي ۱۹ مرداد منتشر می‌شود

✴️ کارت شرکت در آزمون كارداني به كارشناسي 19 مرداد منتشر می‌شود

🔸آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1400 قرار است روز 22 مرداد برگزار شود و کارت ورود به آزمون هم روز سه شنبه 19 مرداد منتشر می شود.

🔸رشته حقوق امسال جزو رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی است.