هنوز هیچ تصمیمی در مورد تعویق آزمون وکالت 99 گرفته نشده است

با وجود اعلام برخی منابع، هنوز هیچ منبع رسمی خبر تعویق برگزاری آزمون وکالت 99 را تایید نکرده است.

🔹دکتر کیانی نایب رییس اسکودا در گفتگو با خبرنگار اختبار ضمن تکذیب اتخاذ تصمیم مبنی بر تعویق آزمون وکالت 99 گفت به محض اتخاذ تصمیم در این باره مراتب اعلام خواهد شد.