نتایج آزمون قضاوت 99 اعلام شد

لینک ورود به صفحه اعلام نتایج مرحله تستی جذب عمومی سال 1399:

http://result2.sanjesh.org/RSGhozat/RSGhezavat99Testi/