نحوه حضور اساتید و کارکنان دانشگاه ها از اول آذر

نحوه حضور اساتید و کارکنان دانشگاه ها از اول آذر 

معاون آموزشی وزارت علوم:

🔸 آموزش در دانشگاه‌ها در حال حاضر غیر حضوری و مجازی استدر حال حاضر اعضای هیأت علمی کلاس‌ها را به صورت مجازی و از راه دور مدیریت می‌کنند و در دو هفته مذکور نیز حضور و فعالیت اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها همانند سایر کارکنان دولت خواهد بود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها