آمادگی آزمون وکالت ۱۴۰۰

 

 

کد

نام درس

روز

ساعت

کلاس

قوانین خاص

مجموع

نام استاد

1

حقوق تجارت

چهارشنبه

20- 16

70

10

80

دکتر فرید کمیجانی

2

آیین دادرسی کیفری

پنجشنبه

13- 9

65

5

70

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

3

حقوق جزا

پنجشنبه

20- 14

125

5

130

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

4

آیین دادرسی مدنی

جمعه

13- 9

70

10

80

دکتر مهدی شکری

5

حقوق مدنی

جمعه

20- 14

150

10

160

دکتر پیمان عبدغیور

6

اصول فقه

شنبه

20- 16

70

-

70

دکتر محمد علی معیر

201

16 مرحله آزمون آزمایشی طبقه بندی شده و موضوعی/ شروع: اردیبهشت 1400

 

 

توضیحات:

* با عنایت به وجود بیماری کرونا کلیه کلاسها با رعایت پروتکل­های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی انجام خواهد شد.

* محتوای دوره آموزشی، تدریس کلیه مباحث مهم و قابل طرح در آزمونهای حقوقی است.

ثبت نام آنلاین