برگزاری آخرین جلسه درس آیین دادرسی کیفری دوره اول سه شنبه 8 مهر {{}}

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره اول وکالت 99 می رساند آخرین جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری دکتر نوبهاری طهرانی روز سه شنبه مورخ 8 مهرماه 99  از ساعت 9 لغایت 15 برگزار می گردد.