تفاوت مخفي كردن و حبس كردن

1ـ در مخفي كردن هدف دور نگه داشتن قرباني از ديد ديگران است ولي حبس لزوماً در محل بسته و محصوري انجام نمي‌شود مثل نگهداري طفل در روستا.

نکته: جرم موضوع ماده 584 قانون مجازات اسلامی : تهيه مكان براي ماده 583 ق .م.ا ماهیتاً معاونت است که به صورت مستقل جرم‌انگاري شده و ساير اشكال معاونت قابل مجازات با قواعد عام معاونت است.

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها