جرايم بورس در قانون اوراق بهادار ج.ا.ا

موضوع 3 م 1 قانون اوراق بهادار ج.ا.ا سال 1/9/1384:

بورس بازار مستقل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها