بررسی عنصرمادی مطابق قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی

1ـ گران‌فروشي كلان ارزاق عمومي يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي( بند ب ماده 1 و ماده 2 ق. مجازات‌ اخلال گران در نظام اقتصادي در كشور و الحاق يك بند و يك تبصره به م همان قانون و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن قانون مصوب 1384 مجلس)

2ـ گران‌فروشي با قصد مقابله با نظام: مصداق مفسدفی الارض محسوب و مرتکب به مجازات: اعدام و ضبط كليه اموال محکوم و رسیدگی در دادگاه انقلاب صورت می پذیرد.

3ـ گران‌فروشي  بدون قصد مقابله با نظام: پنج تا بيست سال: مراجع عمومي و ضبط كليه اموال و شلاق از بيست تا هفتادوچهار ضربه .

4ـ گران‌فروشي به صورت غيركلان: رد مال و حبس شش از ماه تا سه سال جريمه معادل دو برابر اموال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها