تاریخ آزمون وکالت ۹۹ اعلام شد.

روابط‌عمومی اسکودا اعلام کرد:

🔸به منظور آگاهی داوطلبان از برنامه زمانی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ به اطلاع می رساند این آزمون حسب برنامه ریزی انجام شده، در تاریخ ۲۸ آذرماه برگزار خواهد شد. 

🔸بدیهی است برگزاری این آزمون نیز همانند سایر آزمون‌های سراسری تابع شرایط بهداشتی زمان مورد نظر و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در آن زمان خواهد بود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها