نحوه تنظیم و نگارش حکم

دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی معمولاً اقدام به صدور رأي می‏نماید. در واقع دادگاه ابتدا باید به صدور رأی اقدام نماید و سپس رأی صادره به صورت دادنامه در آمده و به امضای قاضی مي‌رسد.

ماده 4) دادگا‌ه‌ها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

نکته: مطابق ماده 4 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاه باید در رأی صادره منحصراً به دعوی مطروحه رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف نماید و از صدور حکم کلی و عام امتناع ورزد.

ماده 297) رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.

نکته: مطابق ماده 297 قانون آيين‌دادرسي مدني رأی دادگاه ظرف 5 روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای قاضی صادر کننده رأی می‏رسد

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها