نکات مهم ماده 511 ق.م.ا

1ـ در اين ماده بمب‌گذاري صورت نمي‌گيرد و فقط تهديد به بمب‌گذاري يا ادعاي بمب‌گذاري است.

2ـ قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي در تهديدكننده الزامي است.

3ـ موضوع جرم هواپيما ، كشتي و وسايل نقليه عمومي است و فرقي نمي‌كند مالكيت آنها متعلق به دولت باشد يا بخش خصوصي.

4ـ منظور از خسارت وارده بر اشخاص دو گروه از اشخاص است:

الف. اشخاصي كه مالكيت اموال مزبور متعلق به آنها بوده و در اثر تهديد يا ادعا، خسارتي به آنها وارد شده است.

ب. اشخاص ثالثي كه به سبب تهديد يا ادعا متحمل ضرر و زيان شده‌اند.

نكته: در رابطه با ماده 517، مجازات قانونی مرتكب منوط به تقاضاي شاكي است لذا جرم موضوع اين ماده جرمي است قابل گذشت.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها