نحوه اطلاع از نتایج مصاحبه علمی آزمون قضاوت ۹۸

🔸 داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ می‌توانند برای مشاهده نتایج مصاحبه شفاهی خود به آدرس http://jazb.qazahrm.ir/  در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مراجعه کنند.

🔸 نتایج مصاحبه ده روز پس از انجام مصاحبه علمی از طریق این سامانه قابل مشاهده است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها