نمونه تدریس کلاس های آنلاین

نمونه تدریس کلاس آنلاین حقوق جزا 
مدرس : دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی


نمونه تدریس کلاس آنلاین آیین دادرسی کیفری
مدرس : دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی

 

نمونه تدریس کلاس آنلاین حقوق مدنی 

مدرس : دکتر پیمان عبدغیور