آزمون آزمایشی شماره 1 در مورخه 16 اسفند ماه مجددا به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد

 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمونهای آزمایشی موسسه می رساند یا توجه به درخواست های مکرر این عزیزان، آزمون آزمایشی شماره 1 در مورخه 16 اسفند ماه مجددا برگزار خواهد شد. بدیهی است این برگزاری صرفا برای آن دسته از داوطلبانی است که موفق به شرکت در آزمون شماره 1 نشده اند.
  ضمناً این آزمون صرفا به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها