اردوی مطالعاتی نوروزی (مجازی)

موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه #اولین_موسسه_آموزش_حقوق_ایران تقدیم می کند : 

 اردوی مطالعاتی نوروزی (مجازی)

 18 خدمت ويژه (رایگان)

  با عنایت به شرایط حاکم بر جامعه و به منظور حفظ سلامت داوطلبان محترم ، کلیه خدمات بصورت مجازی برگزار خواهد شد

  20 اسفندماه 98 لغایت 12 فروردین 99

 منتظر خبرهای بعدی ما باشید