اعلام زمان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء ۹۹

 بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء در سال ۱۳۹۹ از خرداد ماه سال آینده آغاز خواهد شد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها