تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون وکالت سال 1398

مهلت ثبت‌نام در آزمون وکالت سال 1398، در سایت سازمان سنجش تا روز ۲۰ مهرماه تمدید گردید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها