دادگاه های صالح برای رسیدگی به دعاوی مختلف

ماده 27) در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي‌نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.

1- اگر اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه‏های عمومی حقوقی در یک استان باشد، مرجع صالح جهت حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان است.

2- اگر اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه عمومی، نظامي و انقلاب باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است تفاوت نمی‏کند در یک استان باشند یا در استان‏های مختلف.

3- اگر اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه‏های عمومی حقوقی استان‏های مختلف باشد مرجع حل اختلاف آنها ديوان عالي کشور است.

4- اگر اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر باشد، نظر دادگاه تجدید نظر به دلیل مرجع عالی بودن ملاک خواهد بود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها