پیام تسلیت موسسه طرح نوین اندیشه

همکار گرامی جناب آقای حمید رضا خانی

درگذشت  پدر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت، اساتید و همکاران موسسه طرح نوین اندیشه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها