انتشار کارنامه نتایج نهایی دکتری ۹۸ دانشگاه آزاد

کارنامه نهایی آزمون دکتری سال ۹۸ منتشر شد.

🔸دریافت کارنامه از سایت سازمان سنجش: http://srv2.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_doctor/nah_98jgrhfi46jdcvjhgj/krn/

🔸دریافت کارنامه از دانشگاه آزاد اسلامی: https://karname.iau.ac.ir/Final2/Account/LogIn?ReturnUrl=%2FFinal2

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها