علی بهادری جهرمی با تأکید بر برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸، از تدوین «سند شایستگی» برای اعضای این مرکز خبر داد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه:

آزمون را حتما برگزار می کنیم چون تکلیفی است که آیین نامه بر دوش ما گذاشته است.

در صدد تدوین سند شایستگی وکالت، کارشناسی و مشاوره خانواده هستیم. سند شایستگی کمک می کند که هیچ وکیل یا کارشناسی صرف داشتن مهارت تست زنی یا حفظ بودن مواد قانونی نتواند قبول شود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها