رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٥ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور شماره ١٠٨١٥/١٥٢/١١٠ روزنامه رسمی مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٤

صفحه اصلی رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٥ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور شماره ١٠٨١٥/١٥٢/١١٠ روزنامه رسمی مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٤

معامله به قصد فرار از پرداخت دين

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٥ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
شماره ١٠٨١٥/١٥٢/١١٠ روزنامه رسمی مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٤

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٢٣در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌ صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌ و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین ، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

نظرات کاربران

۱۷ آذر ۱۳۹۸
تعداد 180بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .