معاونين رئيس‌جمهور و وزیران

صفحه اصلی معاونين رئيس‌جمهور و وزیران

معاونين رئيس‌جمهور:

به موجب ق. اساسي، رئيس جمهور مي‌تواند معاونيني داشته باشد و معاون اول وي با موافقت رئيس‌جمهور، ادارة هيأت وزيران و نيز هماهنگي ساير معاونت‌ها را برعهده دارد.

نكته: اين معاونت‌ها هر زمان توسط رئيس‌جمهور قابل ايجاد يا حذف هستند مگر اينكه معاونت به موجب قانون باشد.

وزيران:

وزير به موجب قانون اساسي و ساير قوانين، بالاترين و عاليترين مقامِ وزارتخانة تحتِ امرِ خود است، به همين علت وي در مجلس شوراي اسلامي، مسؤول و پاسخگويِ اقداماتِ خود است و هم‌چنين است در مقابل رئيس‌جمهور.

برچسب ها

حقوق اداری

نظرات کاربران

۲۶ مهر ۱۳۹۸
تعداد 107بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .