ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحلۀ تجديدنظر

صفحه اصلی ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحلۀ تجديدنظر

ممنوعيت عدم طرح ادعاي جديد در مرحلة تجديد نظر به اين خاطر است كه ماهيت تجديد نظر خواهي دوباره قضاوت كردن موضوع است.

مدعي، در اثبات ادعاي خود به دليل متمسّك مي شود. استناد به دليل جديد در مرحلة تجديدنظر، در صورتي كه دليل مذكور در اثبات ادعاهاي مطروحة مرحلة بدوي باشد مجاز شمرده مي شود. همچنين استناد به دليل جديد در اثبات حقوق و دفاعياتي كه در مرحلۀ تجديدنظر قابل طرح باشند منعي ندارد. چنانچه براي مثال خواهان بدوي در مرحلة تجديدنظر عين مالي را مطالبه كند كه قيمت آنرا در مرحلة بدوي مطالبه كرده است مي تواند در اثبات ذي حقي خود نسبت به عين مال دليل جديد ارائه كند.

نكته: منظور از دليل جديد دليلي است كه در مرحلة بدوي مورد رسيدگي و استناد دادگاه قرار نگرفته است. دليل مزبور در مرحلة تجديدنظر بايد پذيرفته شود. همچنين در صورتي كه دليلی در مرحلة بدوي مورد استناد قرار گرفته باشد اما دادگاه بدوي به علت تأخير در استناد به آن، دليل مزبور را در عداد دلايل نياورده باشد، استناد و توجه به آن در مرحلۀ تجديدنظر قانوني مي‌باشد.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 20بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .