نكاتي چند در خصوص سرمايه شركت تعاوني

صفحه اصلی نكاتي چند در خصوص سرمايه شركت تعاوني

در قانون بخش تعاوني مصوب سال 1370 حداقلي براي مقدار سرمايه شركت تعاوني پيش‌بيني نشده است. اعضاي تعاوني در بدو ورود مي‌توانند اموال و دارايي‌هاي خود را به عنوان سرمايه وارد شركت كنند. علاوه بر آن اين حق را نيز دارند كه در زمان افزايش سرمايه شركت، آورده غيرنقدي وارد شركت كنند.

نكته: هر تعاوني كه ثبت و تشكيل مي‌شود بايد حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه شود و چنانچه بصورت جنس باشد بايد تقويم و تسليم شده باشد. (اعضاي تعاوني مكلف هستند ظرف مدت تعيين شده در اساسنامه مبلغ پرداخت نشده سهم خود را تأديه نمايند.)

طبق قانون بخش تعاوني مصوب سال 1370 مسؤوليت مالي اعضا در شركت‌هاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان است ولي مي‌توان قراري مخالف آن شرط كرد.

هزينه‌هاي اداره شركت تعاوني موارد ذيل مي‌باشد:

1- كسر اندوخته قانوني تا زماني كه به يك چهارم سرمايه شركت برسد.

2- كسر اندوخته احتياطي

3- كسر حق تعاوني و آموزش و واريز آن به صندوق تعاون

4- پاداش مديران و بازرسان

و آنچه باقي بماند بين اعضاء طبق اساسنامه تقسيم خواهد شد.

نظرات کاربران

۲۱ آذر ۱۳۹۸
تعداد 88بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .