اتحاديه تعاوني، اتاق تعاون، وزارت تعاون و نكاتي چند در خصوص انحلال و تصفيه شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني

صفحه اصلی اتحاديه تعاوني، اتاق تعاون، وزارت تعاون و نكاتي چند در خصوص انحلال و تصفيه شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني

چنانچه موضوع فعاليت شركت‌ها و تعاوني‌ها واحد باشد، مي‌توانند به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني مبادرت ورزند، اين اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني نيز مي‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون تشكيل دهند. البته جهت نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش نيز وزارت تعاون تشكيل مي‌گردد.

نكاتي چند در خصوص انحلال و تصفيه شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني:

چنانچه مجمع عمومي فوق‌العاده تصميم به انحلال بگيرد شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني منحل مي‌گردند و نيز با كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر و انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه شركت و اتحاديه و همچنين توقف فعاليت بدون عذر موجه بيش از يك سال و ورشكستگي شركت‌هاي مذكور و در نهايت با عدم رعايت قوانين مربوط حتي پس از سه بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون، شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني منحل خواهند شد.

نكته: پس از انحلال شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، انحلال بايد به اداره ثبت اعلام و در آن‌جا ثبت شود. تصفيه شركت‌هاي مذكور طبق قانون تجارت صورت مي‌گيرد.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 20بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .