شرایط صحت برات

صفحه اصلی شرایط صحت برات

شرايط صحت برات:

طبق ماده 223 قانون تجارت، برات بايد داراي شرايط شكلي ذيل باشد:

علاوه بر مهر يا امضاء برات دهنده،

1- قيد كلمه برات در روي ورقه

2- تاريخ تحرير (روز و ماه و سال)

3- اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند

4- تعيين مبلغ برات

5- تاريخ تأديه وجه برات

6- مكان تأديه وجه برات اعم از اين كه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر

7- اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي‌شود.

8- تصريح به اين كه نسخه اول يا دوم يا سوم الخ است.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 28بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .