ایجاد سازمانهای بین المللی

صفحه اصلی ایجاد سازمانهای بین المللی

ايجادسازمان‌هاي بين‌المللي:

طبق يك قاعده عرفي، دولت‌‌هاصلاحيت ايجادسازمانهاي بين‌المللي رادارندوازطريق انعقاديك معاهده بين‌المللي، سازمانهاي بين‌المللي راتشكيل ميدهند. درخصوص لازم الاجراشدن اسناد موسس سازمانهاعموماً لزوم تصويب تمام دولت‌‌هاي امضاكننده بطورصريح اعلام مي‌شود. اما زمانيكه مسله، لازم الاجراشدن اسنادموسس سازمانهاي جهاني باشدتصويب اكثريت ميتواند كافي باشد. البته گاهي لزوم تصويب برخي اعضاءبه دليل موقعيت خاصشان الزامي است مثل : منشورملل متحدكه تصويب آن توسط اعضاي دايم شوراي امنيت ضروري است.

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 63بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .