واجب منجز و معلق و واجب عقلي و واجب شرعي

صفحه اصلی واجب منجز و معلق و واجب عقلي و واجب شرعي

واجب منجز و معلق:

اگر واجبي، از نظر زماني با وجوبش منطبق باشد را واجب منجز گويند (هم واجب فعليت دارد و هم وجوب) مانند نماز ظهر امروز در ساعت سه بعدازظهر (الآن) وليكن اگر واجبي از نظر زماني نسبت به وجوبش متأخر باشد مانند نماز ظهر فردا، ضمناً در صورت شك ميان تبخيز و تعليق، حكم به تبخيز مي‌شود مگر معلق بودن آن ثابت گردد[1].

 

واجب عقلي و واجب شرعي:

اگر دليل وجوب امري از جانب عقل باشد مانند اعتقاد به توحيد، امر به معروف و ... را واجب عقلي و اگر دليل وجوب امري از جانب شارع باشد مانند زكات يا حج و ... را واجب شرعي گويند.

 

[1]) واجب مشروط را نبايد با واجب معلق اشتباه كرد چرا كه در اولي، وجوب معلق و مقيد به قيد و شرط است (وجوب متوقف بر چيزي) در حالي كه در دومي وجوب منجز بوده وليكن وجود و تحقق آن در خارج مقيد به قيد است (واجب متوتف بر چيزي).

برچسب ها

حقوق مدنی 4

نظرات کاربران

۲۹ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 135بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .