آراي قابل فرجام صادره از دادگاه تجديدنظر

صفحه اصلی آراي قابل فرجام صادره از دادگاه تجديدنظر

آراي قابل فرجام صادره از دادگاه تجديدنظر:

قانونگذار، پس از اعلام اصل غير قابل فرجام بودن آراي صادره از دادگاه تجديدنظر استان در بند «الف» همين ماده، احكام و در بند «ب» آن قرارهاي قابل فرجام را احصاء نموده است.

الف. احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشند، قابل فرجام است.

ب. قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد: 

1- قرار ابطال يا ردّ دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

نكته: با توجه به بند الف مادة 368 ق.آ.د.مدني احكام صادره از دادگاه تجديدنظر، در دعاوي مالي قابل فرجام نمي‌باشند.

نظرات کاربران

۲۹ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 112بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .