نکات مهم مواد 177- 179- 186- 189- 193- 194 و 195 آیین دادرسی مدنی

صفحه اصلی نکات مهم مواد 177- 179- 186- 189- 193- 194 و 195 آیین دادرسی مدنی

ماده177)1- اصولاً جلسات خارج از نوبت هم تابع تشریفات دادرسی می‏باشند ولی استثنائاً در این ماده علی رغم اینکه جلسۀ خارج از نوبت تشکیل می‏شود ولی رعایت تشریفات در آن الزامی نمی‏باشد.

2- رعایت اصول دارسی در دعاوی تصرف الزامی می‏باشد و باید بین اصول دادرسی وتشریفات دادرسی قائل به تفاوت شد.

ماده179)1- گزارش اصلاحی مثل رأی می‏ماند و تمامی آثار آن را دارا می‏باشد . قطعی و لازم الاجرا است و از حکم هم محکم‌تر است زیرا قابل تجدید نظر نمی‏باشد.

2- سازش دفتر اسناد رسمی توسط اجرای ثبت اجرا می‏شود ولی سازش در دادگاه و یا خارج دادگاه (به صورت عامی) توسط دادگاه اجرا می‏شود.

ماده186)1- برای سازش نیازی به دادخواست نمی‏باشد و صرف درخواست کافی می‏باشد.

2- آن دادگاه نخستین که صلاحیت رسیدگی با اصل دعوا را دارد صالح برای رسیدگی به درخواست سازش می‏باشد.

ماده189)1- اگر مذاکرات به نتیجه نرسید دادگاه دستور بایگانی شدن  پرونده را می‏دهد.

ماده193)1- درخواست  اصولاً نیازی به هزینۀ دادرسی ندارد ولی استثنائاً در مورد سازش باید هزینۀ دادرسی دعاوی غیر مالی پرداخت گردد.

ماده194)1- از این ماده به بعد که دادگاه وارد دلایل طرفین می‏شود و رسیدگی ماهوی آغاز می‏گردد.

2- ارزش و قدمت اثباتی دلایل با قانون می‏باشد.

3- امری که پیشنهاد اثبات آن از سوی مدعی می‏شود باید مربوط، مؤثر و پذیرفتني باشد و تشخیص ارتباط بین امری که پیشنهاد اثبات آن می‏شود باموضوع ادعا به صلاحدید دادگاه و با نظارت مرجع عالی می‏باشد.

4- امارات قانونی صرفاً وسیلۀ تخفیف با رد دلایل می‏باشند و نه معافیت از آن.

5- پذیرش دلایل خارج از مهلت قانونی به جز در مورد مادۀ 97 در باقی موارد امکان ندارد.

ماده195)1- قوانین حاکم بر آیین تهیه و ارائۀ دلایل را باید تابع قانون جدید دانست مگر این که با حقوق مکتسبۀ افراد در تضاد باشد اما قوانین حاکم بر شرایط و ارزش ادله را باید در اعمال حقوقی تابع قانون زمان وقوع اعمال دانست و در وقایع حقوقی تابع قانون زمان طرح دعوا دانست.

نظرات کاربران

۳۱ مرداد ۱۳۹۸
تعداد 111بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .