شرکت مختلط سهامی

صفحه اصلی شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی

- شرکت مختلط سهامی شرکتی است که حداقل اعضاء آن 3 نفر است: حداقل 2 شریک سهامی + حداقل 1 شریک ضامن.

271- برخی نیز حداقل تعداد اعضاء را 4 نفر دانسته اند و منظور از یک عده شرکای سهامی را حداقل 3 نفر می دانند.

272- در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

273- آورده و سرمایه شرکای سهامی به قطعات متساوی القیمت سهم در می آید .

274- مسئولیت شرکای سهامی تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

275- سرمایه شریک ضامن به صورت سهام در نمی آید و نسبت به بدهی شرکت ، مسئولیت تضامنی دارد و اگر شرکای ضامن متعدد باشند روابط داخلی آنها بر پایه مسئولیت نسبی است اما در مقابل طلبکاران شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

276- مدیریت شرکت بر عهده شرکای ضامن است .

277- وجود هیأت نظار در شرکت مختلط سهامی الزامی است .

278- تعداد هیأت نظار حداقل 3 نفر است .

279- هیأت نظار الزاماً از بین شرکاء شرکت انتخاب می شوند.

280- انتخاب هیأت نظار و تجدید مدت آن بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه صورت می گیرد اما در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهند شد.

281- موارد انحلال شرکت مختلط سهامی :

1- انقضاء مدت شرکت و عدم تمدید آن.

2- انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده یا منتفی شدن انجام آن.

3- ورشکستگی شرکت.

4- درصورت تصمیم مجمع عمومی در صورتیکه اساسنامه این حق را برای مجمع در نظر گرفته باشد. ( با اکثریت مطلق آراء )

5- درصورت تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن. ( با اکثریت مطلق آراء )

6- فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن درصورتیکه انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه شرط شده باشد.

برچسب ها

حقوق تجارت

نظرات کاربران

۰۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد 89بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .