اعلام نتایج آزمون مترجمان رسمی قوه قضاییه سال ۹۷

نتایج اولیه آزمون مترجمان رسمی قوه قضاییه که در ۲۵ آبان سال ۱۳۹۷ برگزار شد، در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

داوطلبان برای مشاهده نتایج باید شماره پرونده یا شماره داوطلبی خود را در اختیار داشته باشند. 

قبول شدگان در این مرحله به ترتیب جهت مصاحبه علمی در زبان‌های مربوطه دعوت خواهند شد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها